ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ COVID-19

Παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις σχετικά με τον νέο κορωνοϊο, που συμβαίνουν παγκόσμια, ακολουθούμε όλα τα μέτρα προστασίας που ισχύουν κάθε περίοδο, όπως αυτά ορίζονται από την πολιτεία.

Η χρήση της μάσκας σε όλους τους χώρους του s-coffeehouse γίνεται αδιάλειπτα, ενώ έχουμε μειώσει τον αριθμό των ατόμων που εργάζονται στο χώρο στο ίδιο ωράριο σε 1. Γίνεται χρήση εγκεκριμένων από τον ΕΟΦ απολυμαντικών για την προσωπική υγιεινή αλλά και για τους χώρους και τα προϊόντα του καταστήματος.

Επίσης από 5/11/2020 σε κάθε αποστολή θα συμπεριλαμβάνεται ατομικό μαντηλάκι αλκοόλης για τον επιπλέον καθαρισμό των προϊόντων κατά την παραλαβή τους από τους πελάτες μας.

Οι επισκέπτες του καταστήματος εισέρχονται ένας - ένας για την αποφυγή συγχρωτισμού και οι παραδόσεις στους διανομείς γίνονται σε προσυμφωνημένη ώρα ώστε να μην υπάρχει κανείς άλλος στο χώρο πέραν του συνεργάτη μας και του διανομέα.