ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

Υπάρχουν πολλά προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης.Είναι επιτακτική η ανάγκη να γίνεται σωστά ο καθαρισμός της μηχανής σας για να έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και σωστό αποτέλεσμα στα ροφήματα.

Text - Καθαριστικά μηχανών καφέ.

Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες χρήσης.